Избор на редактора:

Завръщане у дома - Coming Home (2014) - Онлайн BG Movie Database

3 звезди / 1 гласа / 3 точки / 1 коментара / 77 прегледа

Lu Yanshi (Chen Daoming) и Feng Wanyu (Gong Li) са съпрузи, принудени да се разделят, след като Lu е арестуван и изпратен в трудов лагер като политически затворник по време на Културната революция. След години той най-накрая се завръща у дома, само за да открие, че любимата му жена не го помни...

Харесвайте, споделяйте и коментирайте публикациите, за да спомогнете за развитието на сайта! Благодарим предварително!

На: 2016-01-25 13:48:56 / Етикети: Chen Daoming , Gong Li , Zhang Huiwen , Guo Tao , Liu Peiqi , Zu Feng , Yan Ni ,
От филма:
ЗАВРЪЩАНЕ У ДОМА - Добре, толкова за днес. Сега ме изслушайте. Съберете се около мен. Днес бяхте много добре. Следващия месец ще определим кой ще вземе главната роля. Така, че се постарайте да покажете най-доброто от себе си. Дандан, моля те, ела в отдел "Пропаганда". Дандан. Мамо. Затвори вратата. Седни. Дандан, днес повиках майка ти. Защото и на двете ви трябва да кажа нещо. Случи се нещо с Лу. В беда ли е? Какво е станало? Избягал е. Избягал ли? Как? Този реакционер е подъл мръсник. Избягал е по време на преместването му в друг затвор на една ж. п. гара, недалеч от тук. Видяхте ли се с него? Не. Повече от 10 години нямам никаква връзка с него. Трябва да ви кажа, че... Първо, ако знаете къде се намира той, трябва да ни съобщите незабавно... ...и да помогнете на властта да го арестува. Второ, абсолютно е забранено да се срещнете с него. Той е един враг. Не прекрачвайте чертата. Ясно ли се изразих? Кажи какво разбра? Аз нямам нищо общо с него. Ще се подчиня на решенията на партията Учителко Ю. Дъщеря ви постъпва правилно. А вие? Учителко Ю. Ще бъда откровен с вас... Скриването на информация е сериозно престъпление. Всичко това правя за ваше добро. Помислете за бъдещето на дъщеря ви. Разбирате ли ме какво ви казвам? Мамо. Разбирам. Мамо, ще ми дадат ли главната роля? Ролята на войника също е добра. Не искам тази роля. Ако не ми дадат главната роля, няма да играя. Мамо, не трябва да се видиш с него. Той е враг на партията. Мамо. Отвори вратата. Инспектор Ли. Инспектор Ли. Влезте. Госпожа Ю е учителка в гимназията Гуанмин. Дъщеря й Дандан е студентка в академията за танци. Това са г-н Дън и колегата му другарят Лиу, от отдела за политически престъпления. Имат някои въпроси към вас. Лу избяга. Известно ли вие това? Да. Моля ви, кажете ми, защо е избягал? Какво сте му направили? Кой задава въпросите тук? Тя само иска да знае. От толкова дълго време не е имала новини от него. Съвсем човешко е. Инспектор Ли, с цялото ми уважение към вас, не забравяйте на чия страна сте. Добре, ще замълча. Моля, продължете. Някои неща семейството не е нужно да знае. Само отговаряйте на нашите въпроси. Разбрахме ли се? Ясно е, че Дандан е по-добрата танцьорка. Въпросът не е в това. Баща и е извършил престъпление и избягал. Поговори с нея след репетицията. Тя беше само на три години, когато отведоха баща и. Тя почти не го познава. Това няма значение. Тя не може да вземе главната роля. Главната роля на У Цинхуа ще бъде дадена на Мей. Въпросът е приключен. Кой е? Лу. Видя ли се с майка ми? Дандан? Станала си толкова голяма. Аз съм баща ти. Аз не те познавам. Искам само да видя теб и майка ти. Никой не иска да те види. Кажи на майка си, утре сутринта в 8 часа... ...ще я чакам на железопътната гара. В никакъв случай. Нещо случило ли се е? Не ми дадоха главната роля. Ролята на У Цинхуа в "Червеният отряд на жените". А защо? Какво му мислиш толкова? Ако ми дадеш солидни сведения, ще бъдеш справедливо възнаградена. Ще говоря с учителите ти. Ще получиш, която си искаш роля. Къде е училището ти? Сега ще го запиша. Мамо, дойдох си. Защо толкова късно? Репетирахме до късно! Мамо, с него ли ще се видиш? А какво ще стане с мен, помисли ли за това? Винаги първо съм мислила за теб от самото ти детство. Но този път... е време да мисля и за баща ти. Не ме интересува. Няма да те пусна да идеш! Дандан, не е твоя работа какво ще правя. Твоята работа е да танцуваш за ролята си. Ти всичко ще провалиш! Няма да позволя да идеш! Ю! Ю! Ю! Ю! Дръпнете се! Ето го там! Лу, бягай! Бягай! Ю! Лу, бягай! Бягай! Бягай! Бягай бързо! Бягай! Лу, бягай! Ю! Лу! Мамо! Дръпнете се настрана! Лу! Лу! Дръпнете се от пътя! Хванете го! Ю! Лу! Стой! Лу! Мамо! Стой! Лу! Ю! Лу! Лу! Мамо! Мамо! Ю! Мамо! Мамо! Представление на "Червеният отряд на жените". Да плаваш в морето зависи от кормчията, животът и растежът зависи от слънцето, Дъждът и капките от росата подхранват пшеницата. Три години по-късно завършва културната революция. Дандан? Мама не дойде. Но бях й писал. Не знам какво е станало. На мен инспектор Ли ми каза. Значи, майка ти... Аз не и казах. Това ли е целият ти багаж? Не, някои ги изпратих по кораба. Да вървим. Кое е това място? Това е общежитието на текстилната фабрика, където работя. Вече не танцуваш ли? Отдавна се отказах. Здравей. Влез. Това е леглото ми, седни. Дандан. Не мога да остана. По-добре е да се прибера в къщи. Трябва да ти кажа нещо. Какво? Спешно ли е? Ще ти кажа, когато се върна от работа. Помолих да ме пуснат само за три часа. Трябва да се върна на работа. Добре. Аз отивам в къщи. По-късно у дома ще си поговорим. Не заключвай вратата. Изключи светлината. Учителко Ю, от пазара ли? Значи си тук. Ю. В къщи съм. Това твоите вещи ли са? Да, това е багажът ми. Седни. Моля те, седни. Ю. Как си? Добре съм. Сигурно си уморен. Ще ти донеса вода. Как са нещата в къщи? Всичко е наред. Дандан ме посрещна на гарата и ме заведе при нея. Да, Дандан те посрещна. Дандан танцува, играе балет. Изморително е. Много репетира. Да не би да се е случило нещо в къщи? Не, нищо не е станало. Ти как си? Добре съм. Всичко е наред. Ял ли си? Остани за вечеря. Ще отида да купя нещо. Нещо за ядене. Остани за вечеря. Ти стой тук. Господин Фан, какво правите? Как ме нарече? Фан? Моля ви, вървете си. Какво става? Вървете си. Това съм аз. Не ме ли позна? Кой си ти? Аз съм, Лу. Какво говорите? Вървете си! Излезте оттук! Какво ти е? Вървете си. Върви си. Вървете си! Напуснете! Вървете си! Дандан. Майка ти не ме позна. Дандан. Влез. Чакахме те. Ю, доведох Дандан тук. Мамо. Какво правиш тук? Поздрави баща си. Поздрави баща си, за да види майка ти. За да види тя, че той ти е баща. Хайде, Дандан, поздрави баща си. Какво може да докаже с това? Попитайте я. Приела ли е преди баща си? Не искам изобщо да я видя. Ако не поздравиш баща си, всичко ще е безполезно. Ю, за последен път ще ти кажа. Времената се промениха. Ли е реабилитиран. Получихме официално уведомление. По принцип, такива писма са поверителни. Официално писмо ли? Уведомление за реабилитация Лу. Той е жив и си идва у дома. Утре ще го посрещна на гарата. Няма нужда от това. Той е тук, ето го. Не, това не е той. Другарко, Ю, вярвате ли в партията? Да, вярвам. Аз не съм ли представител на партията? Тогава би трябвало да ми вярвате? Да, трябва. Добре. Влезте. От името на партията, уверявам те, че този мъж тук, е твоят съпруг другарят Лу. Ю. Знам кой е той. Това е Фан. Той е господин Фан. Не го искам в моя дом. Вие трябва да го помолите да си върви. Не го искам тук. Махнете го от тук. Сега състоянието и е такова. Понякога става и по-лошо. Всъщност тя изглежда добре, но това е болест на мозъка. Щом учителката Ю не те иска тук, ние не бива да я безпокоим. Ще ти намерим място, където да живееш. Сю, складът до магазина все още ли е там? Да. Засега може да останеш там. Благодаря на партията. Вече може и да се върнеш на предишната си работа. Искаш ли отново работата си? Имайки предвид нейното състояние... Ще изчакам. Добре, стъпка по стъпка, няма да бързаме. Инспекторе. Кой е този Фан? Партиен служител. Ю беше го помолила да ти помогне. Не може ли да го доведем тук, за да и помогнем да си спомни? Безполезно е. Той беше командирован в провинцията и не поддържаме връзка с него. Аз ще отворя вратата. Не е толкова голяма. Сю. Нека да поразтребим малко тук. Добре, сега ще намеря някой. Това ще бъде само временно. За мен не е проблем. Няма смисъл да живееш тук. Домът на Ю е наблизо, точно отсреща. Нека да ти кажа нещо. Ю никога не заключва вратата си. А защо? След онази нощ, когато ти не можа да влезеш, тя престана да я заключва. Често си мърмори "Никога повече не трябва да го оставя навън." Как се случи това с майка ти? Отиде ли на лекар? Да, докторът каза, че е психогенна амнезия. Психогенна амнезия? Да, психогенна амнезия. От кога е така? Повече от една година. Може ли да се грижи за себе си? Да. Като излезе, не забравя ли пътя до дома си? Не. Дандан, постоянно ли живееш в общежитието? Всяка сутри и вечер я посещавам. Майка ти е болна. Защо не живееш с нея? Не ми позволява. Защо? Трябва да тръгвам. Добро утро, учителко Ю. Ю? Изчакайте си реда. Не се блъскайте, един по един. Вземете си билетите, не се блъскайте. Внимавайте с чантите си. Забравихте си закуската! Другарю, това влакът от Синин ли е? Да. Другарю, други пътници няма ли? Не. Хей, Лу. Това писмо е за Ю. Може да и го занесеш. Благодаря ти. Влез. Дандан. Писмото, което бях писал на майка ти, току-що пристигна. Побързай. Вземи това писмо и го предай на майка си. Но тя е изпратена отдавна. Това няма значение. В писмото само бях написал... ...че ще пристигна на 5-ти. Но не бях написал кой месец. Мисля, че след като го прочете... ...ще поиска да отиде на гарата да ме посрещне. Трябва да побързаме. Днес е 4-ти. Какво си намислил? Мамо. Дандан. Защо си дошла? Писмо от баща ми. Баща ти ми е писал писмо? Лу Как е заболяла? Медицината все още не е изяснила причината за това заболяване. Може да бъде телесна или психологическа травма или от недохранване. Тя разпознава другите. Защо мен не ме познава? От колко време не сте се виждали? От 20 години. Промени ли се външният ви вид? Мисля, че да. Може да е от това. Доктор Уан, тя може ли да бъде излекувана? Засега не може да направим кой знае какво. В едно чуждестранно списание беше публикувано за хипноза, подсъзнателни внушения и други подобни лечения. Но тези лечения не се прилагат в Китай. Може сам да опитате. Как? В тази английска статия се споменаваше за ефекта "Дежа вю". Дежа вю. "Вече е видяно" означава, нали? Да. Правилно. На френски е, нали? Да. Говорите ли френски? Да, малко. Според теорията "дежа вю" човешкият мозък може да създаде въображаеми спомени. Когато се натъкне на подобни ситуации в реалния си живот, болният може... ...подсъзнателно да активира измислените си спомени, които му се струват истински. Например? Например... Местата, където сте живели, позната обстановка... ...филми, които сте гледали, музика, която сте слушали... ...писмата ви, книгите, старите снимки... Всичко това може да помогне. Ето ги и тях. Сложи ги тук. Това е всичко. Друго няма. Кой направи всичко това? Аз. Чух, че тя даже не може да те разпознае. Мисля, че състоянието и не се подобрява. Джън. Имаш ли някакви снимки с мен... ...когато бяхме млади? Мисля, че да. Почакай, сега ще видя. Благодаря ти много. Не беше лесно толкова години да запазя тази снимка. Скоро ще ти я върна. Не, да остане у теб. Как е Уей? Той се самоуби. Дандан, не забравяй да кажеш... ...че ти си скрил тази снимка. Върви. Аз ще изчакам тук. Кой е? Мамо. Какво е това? Имам една снимка на баща ми. Снимка на баща ти ли? Ти ли я скри? Все пак си имала сърце. Ти почти не си го виждал. Ела тук. Това... Това съм аз. А този кой е? Това е Уей. Уей. А това е Джън, твоя съученичка. Мамо. А този кой е? Този е... Това е Лу. Баща ти. Това е баща ти. Виж, това е баща ти. Погледни хубаво. Мамо, била си много красива. Баща ми също е елегантен. Той се връща у дома. Идва си в къщи. Но той вече се върна. На пети... той се връща на пети. Мамо, кой е този? Ю. Ю. Напомня ми за някого. Кой е той? Лу. Лу. Какви са тези глупости? Дандан, никога повече не ми довеждай чужденец в дома ми. Чуваш ли ме? Не може да вземеш снимката. Не мога да ти позволя отново да изрежеш баща си. Ти с твоите ножици! Дандан, казвам ти, това, което ти направи... Никога няма да ти простя. Никога. Сега си върви. Върви си. Хайде, върви си. Чу ли? Тя се ядосва на мен и за най-малките неща. Дандан, майка ти не е добре. Трябва да се отнасяш към нея с разбиране. Просто не разбирам. Тя всичко забравя... ...освен моите грешки. Не си спомням марката. Забравих. Отдавна никой не е свирил на него. Искам някой да го настрои. Няма ли някой? Кога може да дойде? Спешно е. Скоро ще се прибере мъжът ми, а той обича да свири на пиано. Ръководство за настройка на пиано Другарю, кого търсите? Тук ли живее учителката Ю? Да. Аз съм настройчик на пиано. Настройчик на пиано? Обадихте ли се за настройчик на пиано? Ах, да, разбира се. Влезте. Моля, заповядайте. Това е пианото. Доста е стара. Изглежда, отдавна никой не е свирил на него. Да, от много отдавна. Другарю, ще може ли да го настроиш? Не е проблем. Не се ли чувствате добре? Никой ли не се грижи за вас? Имате ли деца? Да. Тя е балерина. Грижи ли се за вас? През цялото време е на репетиции. Не и остава свободно време. Справяте ли се сама? Да, свикнала съм. Кой свири на това пиано? Съпругът ми. Какво работи той? Професор. Изпратиха го на северозапад. Но той скоро ще се върне. Учителко Ю. Чух, че тези хора вече са се върнали. Вече се върнаха. Не, на пети. Мъжът ми написа, че ще се върне на 5-ти. Отивай да посрещнеш Лу на 5-ти. От много дълго време не сте били заедно. Да... Притеснявам се за майка ти. Трябва да се върнеш и да живееш с нея. От деня, когато ти се опита да влезеш в къщи... ...майка ми изобщо не иска да ме види. След заболяването си... не ми позволява да прекрача прага. Тя не знае, че вече не танцувам, нито пък знае къде живея. Жал ми е и за двама ви. Всичко е заради мен. Съвсем не. Аз съм виновен за всичко. Ако не бях аз, и двете нямаше да бъдете в това положение. Всичко е наред. Всичко остана в миналото. Утре трябва да идеш на работа. Иди да си починеш малко. Татко. Аз съобщих за теб тогава. Да, знам. Дън ми каза. Учителко Ю! Имате колет! Слезте и го вземете. Това е от Лу. Учителко Ю. Това е всичко. Аз си тръгвам. Благодаря ви. Мога ли да ви помогна? Да, ако обичате. Вървете, аз ще дойда след вас. Ето тук живея. Влезте, моля. Къде да го оставя? Ето тук. Благодаря ви. Няма нищо. Е, аз да си тръгвам. Благодаря ви още веднъж. Искате ли да го отворя? Може. Имате ли ножица? Ножица. Аз ще потърся. Ето, намерих. Добре. Ето, стана. Нека аз... Да го отворим. Какво е това? Писма. Да, така е. Защо са без пликове? Изглежда, че не са били изпратени. Толкова са много. Изглежда са доста стари. Не са много четливи. Кой ги е написал? Накрая пише "Лу". Лу. Лу ми е написал всичките тези писма. Защо не ги писал на нормална хартия? Навярно е писал на това, което е намерил. Сигурно е бил в доста затруднено положение. Не си е развалил очите, нали? С голяма вероятност те са написани на тъмно. Бихте ли ми прочели какво е написал? "Изпратиха ни в пустинята Гоби да събираме пясък. Имаше торнадо и видяхме как то като спирала изчезна в небето. Беше прекрасна гледка." Другарю. Ще ми помогнете ли да ги прочета? Това ли искате? Да. Добре. Да започна ли? "Зимата почти свърши. Силата ни се възвърна отново и от слънцето кожата ни потъмня. Ю, във въздуха вече се чувства пролетта. Кобилата роди. Но имаше малко проблем при раждането. Взехме едно парче въже, завързахме крачетата на жребчето и го изкарах навън. Наблюдавайки, как жребчето се опитва да стои на краката си... ...на тревата, забелязахме, че цветята са разцъфнали и разбрахме, че пролетта е дошла." Не е нужно да ме изпратиш. Не забравяй, че тези ги прочетохме днес. Не ги смесвай с другите. Довиждане. Другарю. Ще дойдете ли пак? За да четем писмата ли? Да. Какво ще кажете за утре? Чудесно. Довиждане. Здравейте, учителко Ю. Вие сте? Забравихте ли? Вчера ме помолихте отново да дойда, за да четем писмата. Вие сте другарят, който чете писма. Влезте, моля, заповядайте. "Напоследък често сънувам. Сънувам теб и Дандан. Тя танцуваше като малка фея... Беше толкова прекрасно. Днес е рожденият и ден. Моля те, предай и моите поздравления. Аз съм баща и, но никога не можах да бъда с нея. Цял живот ще съжалявам за това. Аз все още помня, как ти не искаше тя да стане танцьорка. Казваше, че само науката и технологиите могат да спомогнат... ...за развитието на страната ни." Това е вярно. Тогава бях против тя да стане танцьорка.. А сега? Все още ли танцува? Да, тя танцува. След това започнах да я подкрепям. Лу искаше Дандан да стане танцьорка. Учителко Ю. Татко. Защо се отказа да четеш писмата? Мама те чака. Знаеш ли, как майка ти ме гледа, без да мигне, лицето ми... ...когато чета писмата си? Ако все така продължавам, накрая за нея няма да съм нищо друго... ...освен един четец на писма. Татко, всичко, каквото си направил досега... ...беше, за да бъдеш близо до нея, да се грижиш за нея. Всичко друго останало има ли някакво значение? Помисли за това. Ще отида да я видя. Здравейте, учителко Ю. Вие сте... Забравихте ли? Аз съм четецът на писма. Аха, другарят, който чете писмата. От сутринта ви чакам. Влезте, моля. Учителко Ю. Искате ли да ви чета писмата... ...написани към днешна дата? "Измина още една година. Остаряваме вече. Почнах да забравям много. А ти? Ако и ти имаш същия проблем... ...по-добре не излизай много навън. Ако непременно трябва да излизаш, напиши адреса ни на един лист... ...и го сложи в джоба си. А по-добре излез с някой друг." Учителко Ю. Често ли излизате навън? Не, не много. На 5-ти трябва да отида на гарата. Наистина ли трябва да отидете? Трябва да посрещна мъжа си. Написал е, че ще дойде на 5-ти. Трябва да го посрещна. "Вече застудява. Изглежда, че зимата ще бъде студена. Не забравяй да се облечеш добре. Не забравяй да изключиш печката преди лягане, иначе може да има изтичане на газ. Чух, че между теб и Дандан имало някакви проблеми. Тя е много разстроена. Казва, че ти помниш само нейните грешки... ...и не искаш да я видиш." Учителко Ю, това вярно ли е? "Ю, много съжалявам. Аз съм виновен, че сте в това положение. Дандан е малко твърдоглаво момиче. Каквато и грешка да е направила... ...тя все пак е едно дете. Всеки може да сгреши. Аз се оказах лош баща, и се надявам, ти да бъдеш добра майка. И мисля, че не трябваше да я изгониш от къщи. Надявам се, че ще и позволиш да се върне." Така ли е написал Лу? Да. Вижте. Влезте. Дандан. Отиваме си у дома. Татко. Мама наистина ли се съгласи? Разбира се. Защо се съгласи? Ще разбереш. Добре. Върви, влез вътре. Мамо. Дандан. Ела. Влез. Трябва да ти кажа нещо. Хайде, влез. Това са писмата на баща ти. Толкова много? Да. Много са. Баща ти е написал, че трябва да се върнеш у дома. Освен това е написал, че е грешка от моя страна, че съм допуснала да живееш сама. Дандан, защо трябва да живееш в академията? Върни се у дома. Ето, виж, тук е написал. Върни се. Мамо, хареса ли ти? А коя тази роля? Ролята на У Цинхуа в "Червеният отряд на жените". Ролята на войника също беше добра. Мислех, че костюмът ще спомогне, но изглежда не се получи. Хайде, ела. Яж, докато е топла. Тя спи. Фан. Какво правиш? Лу не е екзекутиран. Не са го екзекутирали. Цял живот съм ти задължена. Но не може отново да го направиш. Повече не ме докосвай. Махай се. Няма да ти позволя. Махай се. Вън! Ю! Излез навън! Махай се! Вън! Няма отново да ме изнасилите! Ю! Махай се! Махай се от тук! Мамо, успокой се! Мамо! Вън! Мамо, отвори вратата! Мамо! Мамо! Махай се! Мамо! Махай се! Мамо! Мамо! Отвори вратата! Дандан! Ела тук! Ела тук! По-бързо! Кога Фан направи това на майка ти? Кога? Кажи ми. Бях малка... Спомням си само веднъж. Беше ударила майка ми с черпак. Благодаря ви. Фан. Фан. Кой е? Кой сте вие? Фан в къщи ли е? От следствието ли сте? Тъкмо щях да отида при вас. Кога ще пуснете моя Фан? Какво е направил той? Как посмяхте да го арестувате? Всички го познават... Фан е добър човек! От доста време го няма. Кога ще го пуснете? Кажете ми кога точно. Останах сама с детето си. Всеки ден го чакаме. Искаме на нова година да си е в къщи. Кажи ми... Кога ще го освободят? Още колко време трябва да чакаме? Кажи ми! Отговорете ми! Кога ще излезе? Върнете мъжа ми! Той е добър човек, чуваш ли ме? Вас трябва да ви затворят! Къде отиваш, върни се! Върни се! Мамо. Не чакай повече. Четецът на писма е болен. Дай да ги прибера. Днес е Нова година. Сготвих кнедли. Какво каза сега? Той болен ли е? Простудил се. Той е добре, не е нещо сериозно.
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Enter secure code:
Подобни на: Завръщане у дома - Coming Home (2014)

Елиминатори 2016 - Eliminators 2016
преди: 1 година / 1 гласа / 3 точки / 0 коментара / 191 прегледа
Бивш американски федерален агент трябва да се откаже от програмата за защита на свидетелите и да наруши прикритието си, когато в дома му по погрешка нахлуват въоръжени главорези. Принуден е да ги избие, поради което е арестуван и лицето му се появява по всички новинарски емисии. По петите му е изпра ... още

Женско братство 2005 - The Sisterhood of the Traveling Pants 2005
преди: 4 години / 1 гласа / 3 точки / 0 коментара / 888 прегледа
Точно преди лятната ваканция, четири неразделни приятелки се сдобиват с чифт джинси втора употреба. Момичетата са родени в рамките на една седмица, майките им са се срещнали случайно преди да родят. Бебетата вече са пораснали, различни една от друга, с различни фигури и вкусове, с различни може би ... още

Любовна Песен За Боби Лонг 2004 - A Love Song For Bobby Long 2004
преди: 4 години / 1 гласа / 3 точки / 0 коментара / 292 прегледа
След като научава за смъртта на майка си, отчуждената й дъщеря Пърси Уил (Скарлет Йохансон) се завръща в Ню Орлиънс за първи път от много години с намерение да започне нов живот в дома, в който е израснала. За нейна огромна изненада Пърси открива, че там живеят двама от приятелите на покойната й май ... още

Едуард Ножиците 1990 - Edward Scissorhands 1990
преди: 4 години / 1 гласа / 3 точки / 0 коментара / 455 прегледа
Едуард е изкуствен човек, създаден от Изобретателя, който има ножици вместо ръце. В деня, в който Едуард трябва да получи човешките си ръце, Изобретателя внезапно умира и оставя своето творение недовършено. Едуард живее в готическия замък на създателя си до момента, в който местната представителка н ... още

Пътят към София 1/5 1979
преди: 3 години / 1 гласа / 3 точки / 0 коментара / 128 прегледа
Съдбите на две фамилии във водовъртежа на решителни моменти от историческата ни съдба в екранизацията по едноименния роман на писателя Стефан Дичев. Руско-турската война е в разгара си. Революционерът Дяко пристига в София. Неговата цел е да подпомогне руското главно командване при освобождението ... още

Етикети:
За нас
Хостинг от Alien Hosting
Правила
Rss Емисия - FeedBurner
BgMdb.com във Facebook
BgMdb.com във Google +
BgMdb.com във Twitter
^ За Bg Moovie Database
BgGdb игри
BgMdb Филми
AbvObiavi.com
Uni-Web.net
YouNotepad.com
Womans'Book
Zabavni.info
BG-Info
Spodeli.bg-info
Uni-Ads.net
NetSale
Spodeli.eu
EN.Spodeli.eu
^ UNI WEB MEDIA GROUP
Каталог филми Bg Moovie Database
© 2012 - 2018 BgMdb.com V 1.0